Järvenpään lukion matematiikka- ja luonnontiedelinja tarjoaa luonnontieteistä kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden painottaa lukio-opintojaan mieltymystensä mukaan. Tämän mahdollistaa valtakunnallinen erityistehtävä, jonka nojalla linjan opiskelijat saavat jättää opinto-ohjelmastaan pois lukion tuntijaon mukaisia pakollisia kursseja. Laaja koulukohtainen kurssitarjonta antaa linjan opiskelijoille hyvän pohjan jatko-opintoihin. Opiskelua rikastuttavat opetuksen perustuminen kokeelliseen työskentelyyn, vuosittain toteutettavat kansainväliset projektit sekä korkeakouluihin ja yliopistoihin ja yrityksiin toteutettavat vierailut. Moderni oppimisympäristö ja samanhenkiset opiskelutoverit lisäävät opiskelumotivaatiota.